Massage

Den massage jag ger heter avslappningsmassage och kan fungera som ett komplement till stressrelaterade samtal. Alla kan vi uppleva att vi har spända och trötta muskler och leder, ibland periodvis men även mer konstant.

Dessa besvär har många orsaker och kan komma av

  • stillasittande eller monotont arbete
  • för stora belastningar med fysiskt krävande arbete
  • oro och bekymmer
  • ett alltför krävande liv, såväl på arbete som i vardag
  • stressig miljö med hög ljudnivå och buller, dåligt eller för starkt ljus, stora förändringar i uppgifter och rutiner, sociala relationer, prestationsångest
  • träningsvärk

Spänningar och smärta ger ofta sömnsvårigheter, svårt att koppla av och njuta av vardagen, dålig andning till följd av mindre syretillförsel vid spänt bröst och man blir begränsad i sin rörlighet.

Spända muskler får för lite syre som i sin tur orsakar smärta på grund av den dåliga cirkulationen. Massagen verkar muskelavslappnande, ökar syresättning, stimulerar blod och lymfcirkulation med sänkgt blodtryck och ökad bortförsel av slaggprodukter som resultat. Psykisk ohälsa och stress med smärta och spänningar som följd kan lindras genom massagens frigörande av oxytocin, ett hormon för ökat välbefinnande. Har du mycket smärta är denna form av massage att föredra.

Jag ger halvkroppsmassage för rygg, nacke,  och axlar. Behandlingen utgår från kundens behov och kan ges mjukare eller mer djupgående.

  • 45 minuter 450 kr (första gången 350 kr)
  • Ungdom upp till 25 år 350 kr (första gången 250 kr)
  • Vill ni komma i par bokas 2 x 30 minuter för 600 kr

På gården Norrevång där jag arbetar har jag tillgång till två rum intill varann, ett mindre för massage och ett större med möjlighet att sitta ner efteråt där även eventuellt sällskap kan vänta.