Samtal

I samtal med mig får du som klient möjlighet att i en lugn och trygg miljö berätta för en utomstående som ger sig tid att lyssna på dig om hur du har det och hur du mår. Samtalen handlar ofta om stresshantering där vi identiferar dina behov och hur du kan kommunciera dem.

Jag jobbar kartläggande, förebyggande och problemlösande. Vi ser tillsammans på det liv du lever, kartlägger och möjliggör för en beteendeförändring om det finns behov för det. Ofta har vi ett gammalt livsmönster som bygger på föreställningar om hur vi ska och bör var och bete oss.

Klassiska fraser vi fått höra under många år kan vara:

“Så gör man ju, det gör ju alla andra”, “Ska inte du…som alla andra?”, “Hur skulle du klara något sånt?, “Hur skulle det se ut om alla bara gick omrking och gjorde det de ville?”

Alla dessa “sanningar” från andras och egna förväntningar skapar begränsningar som kan leda till stor stress, både kroppsligt och själsligt. Det är inte enkelt att på egen hand se de dolda tankar och beteende vi har. Gemensamt utforskar vi din verklighet, ser dina problem och lyfter fram dina resurser

Jag hjälper dig att hitta alternativ, nya tankemönster och du får med dig verktyg som du kommer att jobba med hemma och använda på egen hand i vardagen.

Du bokar samtal om 60 minuter eller 75 minuter.

Vill du ha någon närstående med dig, går det utmärkt. Ibland kan det vara lättare att komma ihåg vad som sades under samtalets gång när man är två.

Samtal

60 minuter; 550 kr

75 minuter; 650 kr

För mer information är du välkommen att kontakta mig på mail annika.ivarsson@insikten.com.se eller telefon 073-5469812.